HomeOver onsProductenFotogalerijContactDisclaimerAlgemene Voorwaarden
Van Leeuwen
Glas & Montage Bedrijf
Disclaimer

Disclaimer & Privacy policy 1.1 DISCLAIMER

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. 

2.1 PRIVACY POLICY
van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf worden niet aan derden doorgegeven.Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je inschrijft voor de van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf neuwsbrief of van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf via de site benadert, worden bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen.

2.1.1 Catalogus
Als je bij ons een catalogus aanvraagt, geef je ons de benodigde gegevens zoals je naam en adres om je aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

2.1.2 Klanten en Service
Als je contact opneemt met ons kunnen we je vragen naar je naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op je vragen of opmerkingen.

2.1.3 Website
De van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf website gebruikt geen cookies om voorkeuren te bewaren. 

2.1.4 van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf geeft geen informatie door aan derden
van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf. van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf zal deze informatie slechts voor interne doeleinde gebruiken of t.b.v. de levering en alles wat daarbij hoort. van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf zal deze gegevens niet openbaar maken tenzij noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen je gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

2.1.5 Wat doet van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf ter bescherming van persoonlijke gegevens? We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.1.6 Hoe werkt van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf haar Privacy policy bij?
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan je aan de datum die onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al je gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2.1.7 Gegevens bijwerken
Als je geen informatie of reclame van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande kanalen. Als je wilt dat we je adresgegevens bijwerken of als je vragen hebt over de bescherming van persoonlijke gegevens of over je persoonlijke gegevens, kan je op de volgende manieren contact met ons opnemen : via telefoonnummer 0251-24 12 55 

of schrijf ons:

van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf, Afdeling Marketing
Betreft: Bescherming persoonsgegevens
Reguliersdwarsstraat 12B
1947 GG Beverwijk


Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

1.3 EXTERNE LINKS
Er kunnen links naar andere websites op de van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf website staan die totaal onafhankelijk opereren van van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf en waar van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. van Leeuwen Glas & Montage Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

1.4 INTELLECTUEEL EIGENDOM
HomeOver onsProductenFotogalerijContactDisclaimerAlgemene Voorwaarden